Avoimen datan palvelun tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama tietosuojaseloste avoimen datan palvelusta.

1 Rekisterinpitäjä

TAMPEREEN YLIOPISTO
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puhelin: 03 355 111 (vaihde)

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Järjestelmäasiantuntija Pauli Borodulin, pauli.borodulin@uta.fi

3 Rekisterin nimi

Avoimen datan palvelun käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tampereen yliopiston avoimen datan käyttöoikeutta on anottava sähköisellä lomakkeella. Myönnettyä käyttöoikeutta käytetään käyttäjälle luovutettavalla yksilöidyllä API-avaimella, joka luodaan Tampereen yliopiston toimesta käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Hakemuksella annetut tiedot ja API-avain tallennetaan avoimen datan palvelun käyttäjärekisteriin. Käyttäjän tietoja käsitellään rekisteröidyn toimeksiannosta (henkilötietolaki 8 § kohta 2). Tämä seloste koskee vain palvelun käyttäjiksi rekisteröityneitä luonnollisia henkilöitä.

5 Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisteriin kirjataan käyttäjistä

  • nimi,
  • sähköpostiosoite,
  • datojen käyttötarkoitus ja
  • käyttäjälle luotu API-avain.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän tiedot kerätään käyttäjältä itseltään pl. API-avain, joka luodaan Tampereen yliopiston toimesta. Avain ei sisällä mitään tietoa käyttäjästä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu sähköiseen tietojärjestelmään. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Jokainen käyttöoikeus on rajattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10 Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja käyttäjärekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteella

Avoimen datan palvelu / Henkilötietojen tarkastuspyyntö
Tietohallinto / Yliopistopalvelut
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Käyttäjän tulee tarkastuspyynnössä esittää tiedon etsimiseksi käyttöönsä luovutettu API-avain. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut käyttöoikeutta anoessaan.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjä voi päivittää omia tietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti. Tietojen päivittäminen tapahtuu tekemällä uusi käyttölupa-anomus palvelun sähköisellä lomakkeella ja kirjaamalla tietojen käyttötarkoitusta kuvaavaan kenttään käytössään olevan API-avaimensa.